WAŻNE INFORMACJE

Kancelaria Cmentarza Komunalnego

Biuro Obsługi Klienta

informacja i sprzedaż grobów

pn-pt: 8 - 18

sob: 8 - 13

tel. 34 366 68 79

*

Miejski Zakład Pogrzebowy

informacja całą dobę

tel. 34 19 588

*

Cmentarz Komunalny

otwarty jest

dla odwiedzających groby

od 8:00 do 20:00.

*

KOMUNIKAT

o systemie pracy

w okresie pandemii

*

MSZE ZA ZMARŁYCH


u nas zapłacisz kartą


                 
Kompleksowa usługa pogrzebowa

W jaki sposób skorzystać z pełnej, kompleksowej obsługi pogrzebu przez miejski zakład pogrzebowy. Pochówki realizowane są zgodnie ze zleceniem na wskazanym cmentarzu znajdującym się w obrębie granic naszego kraju.

42-210 Częstochowa, ul. Radomska 117
telefon: +48 34 366 68 79 fax: +48 34 366 68 81
e-mail: ck@ck-czestochowa.pl

http://www.ck-czestochowa.pl

godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 8.00 - 18.00, w soboty: 8.00 - 13.00

Karta Informacyjna CK02

Kompleksowa usługa pogrzebowa

I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2017, poz. 912 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 7 marca 2008 roku (Dz.U. 2008r. Nr 48, poz. 284);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. 2001, nr 90, poz. 1013, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U. 2011, nr 75, poz. 405);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007, nr 249, poz. 1866);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2001, nr 153, poz. 1783, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby z 6 grudnia 2001r. (Dz. U. 2001 Nr 152 , poz.1742);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. 2015r., poz. 231, z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała Nr 365/XXXI/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie procedury oraz warunków uhonorowania osób zasłużonych wobec Państwa, społeczeństwa i Miasta Częstochowy pochowaniem w Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego
  w Częstochowie;
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67, z późniejszymi zmianami).

II. Wymagane wnioski

 • upoważnienie pracownika Cmentarza Komunalnego do złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy po osobie zmarłej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w przypadku usługi bezgotówkowej -
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego w przypadku usługi bezgotówkowej - druk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

III. Wymagane załączniki

 • W przypadku usługi w formie bezgotówkowej dokumenty wymagane przez właściwy organ emerytalno-rentowy. Odpowiednio: legitymacja ZUS lub ostatni odcinek świadczenia dla osoby zmarłej, zaświadczenie z zakładu pracy osoby zmarłej jeśli w dniu zgonu była pracownikiem, oryginał aktu zgonu lub oryginał odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka martwego, w przypadku braku świadczeń po stronie osoby zmarłej, odpowiednio ww. dokumenty, przedkłada osoba uprawniona do pochowania.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty zleceniodawcy
 • oryginał aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka martwego

V. Instrukcja postępowania (dotyczy pracowników Biura Obsługi)

 • weryfikacja złożonych dokumentów
 • uzgodnienie szczegółów ceremonii pogrzebowej
 • zarejestrowanie ceremonii pogrzebowej w planie pogrzebów
 • sporządzenie karty zlecenia z usługi
 • sporządzenie kosztorysu kompleksowej usługi pogrzebowej
 • sporządzenie dokumentów według zleconych usług
 • wystawienie faktury VAT
 • sporządzenie zlecenia realizacji usługi
 • przekazanie dokumentacji do organu emerytalno-rentowego w przypadku usługi bezgotówkowej

VI. Opłaty

 • według aktualnie obowiązującej Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Częstochowy oraz aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia cen za usługi realizowane przez Cmentarz Komunalny w Częstochowie

VII. Termin załatwienia sprawy

 • niezwłocznie

VIII. Miejsce załatwienia sprawy

 • Biuro Obsługi Cmentarza ul. Radomska 117 tel: 34 366 68 79, 19 588, pn-pt 8:00-18:00, sob 8:00-13:00
 • Biuro Zleceń ul. Krakowska 16, tel: 34 374 05 09, pn-pt 8:00-16:00

IX. Uwagi

 • stawiennictwo osobiste zleceniodawcy
 • zlecenia telefoniczne dotyczące transportu osób zmarłych z miejsca zgonu do kostnicy cmentarza przyjmowane są przez całą dobę

data utworzenia: 2018-07-05, data ostatniej aktualizacji: 2018-07-05; zatwierdzony: tak; data zatwierdzenia: 2018-07-05; wydanie: 01


wróć do poradnika...