WAŻNE INFORMACJE

Kancelaria Cmentarza Komunalnego

Biuro Obsługi Klienta

informacja i sprzedaż grobów

pn-pt: 8 - 18

sob: 8 - 13

tel. 34 366 68 79

*

Miejski Zakład Pogrzebowy

informacja całą dobę

tel. 34 19 588

*

Cmentarz Komunalny

otwarty jest

dla odwiedzających groby

od 8:00 do 20:00.

*

KOMUNIKAT

o systemie pracy

w okresie pandemii


u nas zapłacisz kartą


                 
Poradnik klienta

Ochrona danych osobowych na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

KLAUZULA INFORMACYJNA


Pochowanie zwłok osoby zmarłej, dziecka martwo urodzonego, urny z prochami, szczątków po ekshumacji na Cmentarzu Komunalnym.


W jaki sposób dopełnić formalności związanych z pochówkiem zwłok osoby zmarłej, dziecka martwo urodzonego, urny z prochami lub szczątków po ekshumacji z innego cmentarza, zwłok lub urny z prochami sprowadzonych z zagranicy, w zakupionym grobie na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie.

Kompleksowa usługa pogrzebowa


W jaki sposób skorzystać z pełnej, kompleksowej obsługi pogrzebu przez miejski zakład pogrzebowy. Pochówki realizowane są zgodnie ze zleceniem na wskazanym cmentarzu znajdującym się w obrębie granic naszego kraju.

Udostępnienie za życia miejsca stałego grzebalnego


Jakich formalności należy dokonać w przypadku zakupu miejsca grzebalnego w systemie rezerwacji za życia.

Kremacja (spopielenie) zwłok ludzkich


W jaki sposób zlecić kremację - spopielenie - zwłok osoby zmarłej, w krematorium częstochowskim.

Postawienie nagrobka na grobie tradycyjnym, amerykańskim, montaż płyty nagrobnej w kolumbarium lub w ścianie pamięci


W jaki sposób dokonać formalności związanych z budową pomnika na grobie.

Zakłady kamieniarskie zobowiązane są do zapoznania się z zasadami prowadzenia robót na terenie Cmentarza Komunalnego - regulamin (w szczególności wymóg posiadania aktualnej polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej).
Opłaty pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem (pkt.8 cennika) - przejdź do cennika.

Przechowanie zwłok w chłodni


W jaki sposób zlecić przechowanie zwłok osoby zmarłej do dnia pogrzebu w kostnicach: przy ul. Radomskiej 117 i ul. Cmentarnej 36/38.

Ekshumacja na Cmentarzu Komunalnym


W jaki sposób przeprowadzić ekshumację zwłok osoby zmarłej pochowanej na Cmentarzu Komunalnym.

Opieka nad grobem


W jaki sposób zlecić uporządkowanie grobu po pogrzebie, opiekę nad grobem, zapalenie znicza na Cmentarzu Komunalnym?