WAŻNE INFORMACJE

Kancelaria Cmentarza Komunalnego

Biuro Obsługi Klienta

informacja i sprzedaż grobów

pn-pt: 8 - 18

sob: 8 - 13

tel. 34 366 68 79

*

Miejski Zakład Pogrzebowy

informacja całą dobę

tel. 34 19 588

*

Cmentarz Komunalny

otwarty jest

od 8:00 do zmierzchu.

*

KOMUNIKAT

o systemie pracy

w okresie pandemii


u nas zapłacisz kartą


                 
Pytanie do eksperta.

Błędy w karcie zgonu i akcie zgonu.

Post:

Grafika przedstawia karty zgonu i pytanie: Lekarz wypełniając kartę zgonu wpisał błędną datę zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował kartę i wydał akt z niewłaściwą datą zgonu. W jaki sposób należy sprostować błąd?

Odpowiedź: Dane na kracie zgonu powinny być wypełnione w sposób nie budzący wątpliwości.Po wypełnieniu przez lekarza, karta powinna być sprawdzona przez członka rodziny,zanim lekarz opuści mieszkanie, jeśli zgon nastąpił poza szpitalem.Ewentualną pomyłkę lekarz powinien natychmiast skreślić,podpisać czytelnie z datą i opieczętować pieczęcią imienną.W przypadku gdy na podstawie błędnie wystawionej karty zgonu zostanie sporządzony akt zgonuwówczas omyłką, np. w dacie śmierci, musi zająć się sąd w postępowaniu nieprocesowym./Podst. prawna Art. 36 Prawo o aktach stanu cywilnego/