WAŻNE INFORMACJE

Kancelaria Cmentarza Komunalnego

Biuro Obsługi Klienta

informacja i sprzedaż grobów

pn-pt: 8 - 18

sob: 8 - 13

tel. 34 366 68 79

*

Miejski Zakład Pogrzebowy

informacja całą dobę

tel. 34 19 588

*

Cmentarz Komunalny

otwarty jest

dla odwiedzających groby

od 8:00 do 20:00.

*

KOMUNIKAT

o systemie pracy

w okresie pandemii


u nas zapłacisz kartą


                 
EKOGRÓB

Cmentarz Komunalny w Częstochowie - przyjazny środowisku.

Zarządzający cmentarzem mierzą się w codziennej pracy z wieloma wyzwaniami natury interpersonalnej, technicznej, finansowej a także, co szczególnie inspirujące podejmują się trudnego zadania implementacji w życie organizacji ekologicznych trendów. Nasz cmentarz przyjmuje to wyzwanie cywilizacyjne i sukcesywnie osiąga założone w perspektywie operacyjnej cele.


Dbałość o nasadzoną zieleń przejawia się cyklicznymi zabiegami takimi jak np. przycinka platanów klonolistnych w oparciu o konsultacje dendrologiczną. Te drzewa, mimo iż stwarzają problem racjonalnego wykorzystania terenu cmentarza, stanowią kluczowy atrybut estetyczno-wizerunkowy. Przycinane, nawożone i nawadniane są pozostałe nasadzenia, które szczególnie wiosną prezentują wszystkie swoje zalety.


Chcemy zaapelować do użytkowników naszej nekropolii to znaczy dysponentów grobów i odwiedzających bliskich o sukcesywne ograniczanie ozdabiania mogił sztucznymi kwiatami. Ta ilość przynoszonego „tworzywa” powoduje olbrzymi strumień odpadów komunalnych, które później na wysypisku podlegają rozkładowi np. 100 lat. Z tych wątpliwej jakości wyrobów trudno jest w procesie recyklingu odzyskać wartościowe frakcje. Naturalnym i z wszech miar preferowanym zwyczajem jest ozdabianie grobów naturalną zielenią niekoniecznie w dużej ilości np. sugestywne jest złożenie jednego żywego kwiatka na grobie.


Kupujemy i zapalamy znicze, uzupełniamy lampiony wkładami i tym samym gromadzimy tworzywa sztuczne i szkło na pomnikach. Cmentarz umożliwia gromadzenie wypalonych wkładów w oznakowanych miejscach składania. Są to punkty z oznakowanymi i opisanymi workami najczęściej w okolicach ujęciach wody. Natomiast chcąc ograniczyć ilość zniczy, lampionów itp. skorzystajcie ze zniczodajni znajdującej się w rejonie bramy głównej od ul. Radomskiej. Tam można oddać przyzwoity i dający się ponownie użyć znicz.


Kremacja jest dynamicznie rozwijającą się w całym kraju formą pochówku. Oszczędność miejsca na cmentarzu, praktyczne zablokowanie skażenia gruntu i wód podziemnych to koronne argumenty przemawiające za tym rodzajem pożegnania bliskich. A pozostałe to aspekt ekonomiczny, estetyczny związany z rodzajem przebiegu ceremonii pogrzebowej. Nasz cmentarz posiada dedykowane groby do pochówków urn tzw. amerykańskie oraz kolumbaria i ściany pamięci. A przede wszystkim działa w ramach Cmentarza Krematorium Częstochowskie.

Dbaj o środowisko naturalne, stwarzaj warunki do życia kolejnym pokoleniom, bądź świadom swoich wyborów, bądź EKO.


Na terenie cmentarza ustawiono banery informacyjne. Zachęcamy do propagowania naszego projektu:


Więcej na