WAŻNE INFORMACJE

Kancelaria Cmentarza Komunalnego

Biuro Obsługi Klienta

informacja i sprzedaż grobów

pn-pt: 8 - 18

sob: 8 - 13

tel. 34 366 68 79

*

Miejski Zakład Pogrzebowy

informacja całą dobę

tel. 34 19 588

*

Cmentarz Komunalny

otwarty jest

dla odwiedzających groby

od 8:00 do 20:00.

*

KOMUNIKAT

o systemie pracy

w okresie pandemii


u nas zapłacisz kartą


                 
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej www.ck-czestochowa.pl

Cmentarz Komunalny w Częstochowie, zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ck-czestochowa.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.ck-czestochowa.pl

Data publikacji strony internetowej 28 maja 2009 roku.

Data ostatniej dużej aktualizacji 24 września 2020 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niektóre dokumenty zamieszczone są jako skany. Najczęściej dotyczy to wcześniej umieszczanych dokumentów przetargowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 15 września 2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych np. Ctrl+ (powiększenie tekstu).

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem – Adamem Franczykiem, adres poczty elektronicznej ck@ck-czestochowa.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można wnioskować o udostępnienie informacji w formach alternatywnych ( na przykład: odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji ). Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o jaką stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy pomiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Cmentarz Komunalny ulica Radomska 117, 42-210 Częstochowa

Budynek administracji znajduje się po lewej stronie od bramy głównej cmentarza. Do budynku administracji jest jedno wejście od parkingu przy ulicy Radomskiej 117. Wejście nie posiada żadnych barier architektonicznych dla wózków. Wejście jest oszklone, pracownicy biura obsługi widzą wszystkie osoby wchodzące do budynku i wychodzące z budynku. Wejście prowadzi bezpośrednio do sali obsługi klienta, parter. Dla osób na wózkach dostępna jest sala obsługi klienta, toaleta za salą obsługi klienta, dwa miejsca parkingowe bezpośrednio przed budynkiem administracji.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku administracji nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście główne na cmentarz znajduje się od ulicy Radomskiej 117. Furtki boczne, po jednej, zlokalizowane są od ulicy Białostockiej i od ulicy Wejherowskiej. Szerokość furtek jest dostosowana do osób na wózkach. Kwatery grzebalne na cmentarzu znajdują się na jednym poziomie, bez barier architektonicznych na przykład schodów. Toalety ogólnodostępne, w tym dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane są od ulicy Wejherowskiej, wejście przez furtkę znajdującą się po lewej stronie od bramy wjazdowej do kostnicy lub od bramy głównej obchodząc budynek z kaplicami z prawej strony, pod dzwonnicą. Kaplice znajdują się na terenie cmentarza, na wprost bramy głównej od ulicy Radomskiej 117. Wejście do kaplic jest jedno w korytarz który prowadzi na wprost do kaplicy głównej, na prawo do kaplicy bocznej. Dla wózków dostęp jest do kaplic. Do zakrystii prowadzą trzy stopnie.

Wejście do biura krematorium znajduje się z prawej strony budynku z kaplicami, przechodząc pod dzwonnicą. Przy szklanych drzwiach z napisem krematorium znajduje się domofon przez który można przywołać pracownika obsługi.

Oznakowania kwater znajdują się w ich prawych narożnikach w postaci słupków granitowych o wysokości około jednego metra. Opisy alfanumeryczne kwater są wklęsłe. W godzinach pracy biura obsługi klienta jest możliwość asystowania pracownika na terenie cmentarza.