WAŻNE INFORMACJE

Kancelaria Cmentarza Komunalnego

Biuro Obsługi Klienta

informacja i sprzedaż grobów

pn-pt: 8 - 18

sob: 8 - 13

tel. 34 366 68 79

*

Miejski Zakład Pogrzebowy

informacja całą dobę

tel. 34 19 588

*

Cmentarz Komunalny

otwarty jest

dla odwiedzających groby

od 8:00 do zmroku.

*

KOMUNIKAT

o systemie pracy

w okresie pandemii

*

MSZE ZA ZMARŁYCH


u nas zapłacisz kartą


                 
Sprzedaż grobów tradycyjnych i urnowych do pogrzebu

Cmentarz Komunalny prowadzi sprzedaż miejsc grzebalnych do pogrzebów tradycyjnych: groby ziemne i murowane, oraz do pogrzebów urnowych: groby amerykańskie (dla kilku urn), kolumbaria i ściany pamięci (nisze na jedną urnę).


Każdy interesant zgłaszający się do Biura Obsługi Klienta celem zgłoszenia pogrzebu ma możliwość wyboru miejsca w obrębie otwartej do pochówków kwatery dla grobów tradycyjnych: ziemnych i murowanych lub całego terenu cmentarza dla grobów urnowych: rodzinnych - amerykańskich, pojedynczych - kolumbaria i ściany pamięci.


Grób tradycyjny:
ziemny i murowany

Dla pochówku tradycyjnego w trumnie, przeznaczone są groby ziemne i murowane.

Grób ziemny powstaje przez wydobycie ziemi na odpowiednią głębokość, umieszczenie trumny z ciałem osoby zmarłej, zasypanie trumny ziemią wydobytą z tego miejsca i usypaniem mogiły ziemnej. Cmentarz przygotowuje miejsca ziemne pojedyncze jednopoziomowe i pojedyncze dwupoziomowe.

Groby te, podlegają opłacie co 20 lat z tytułu udostępnienia miejsca stałego grzebalnego.

Grób murowany powstaje przez wydobycie ziemi na odpowiednią głębokość oraz umocnienie ścian i stropów prefabrykatami żelbetowymi. Trumna z ciałem osoby zmarłej jest umieszczana w jednej z tzw. krypt i zamurowywana. Cmentarz dysponuje grobami murowanymi pojedynczymi: jedno, dwu i trójpoziomowymi oraz podwójnymi: jedno, dwu i trójpoziomowymi, które stanowią grobowce na kilka pokoleń. Stosowane prefabrykaty żelbetowe stanowią dobry fundament dla nagrobka.

Od grobów murowanych przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby, nie stosuje się opłat za kolejne 20-letnie czasookresy.


     

Pracownicy pionu technicznego Cmentarza Komunalnego wykonują wszystkie prace grabarskie oraz porządkowe.


 

Wykorzystując nowoczesny sprzęt (koparka, wywrotka, podesty, platformy, szalunki) kopiemy i zasypujemy groby ziemne oraz umacniamy groby murowane w technologii montażu prefabrykatów żelbetowych.

Budujemy groby wielopoziomowe, pojedyncze i rodzinne.

Wymiary realizowanych grobów są zgodne z obowiązującymi w kraju przepisami.


Miejsce pochówku na czas opuszczenia trumny lub urny i zamknięcia grobu zabezpieczamy baldachimem (pod warunkiem bezwietrznej pogody) i zawsze nagłaśniamy.

Przy kolejnych dochówkach nie ma potrzeby korzystania z usług firm kamieniarskich, jeśli istnieje potrzeba demontażu pomnika. Nasi pracownicy wykonują tą czynność w sposób fachowy.

 

Czytaj więcej...


Nagrobek

Postawienie nagrobka na grobie tradycyjnym: ziemnym lub murowanym, na grobie urnowym: amerykańskim, umieszczenie płyty nagrobnej na niszach urnowych w kolumbariach i ścianach pamięci.

Czytaj więcej...


Ekshumacja

Ekshumacja na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie.

Czytaj więcej...