WAŻNE INFORMACJE

Kancelaria Cmentarza Komunalnego

Biuro Obsługi Klienta

informacja i sprzedaż grobów

pn-pt: 8 - 18

sob: 8 - 13

tel. 34 366 68 79

*

Miejski Zakład Pogrzebowy

informacja całą dobę

tel. 34 19 588

*

Cmentarz Komunalny

otwarty jest

od 8:00 do zmierzchu.

*

KOMUNIKAT

o systemie pracy

w okresie pandemii


u nas zapłacisz kartą


                 
Montaż nagrobka na grobie urnowym typu " grób amerykański".

Jak prawidłowo zlecić kamieniarzowi postawienie nagrobka na grobie amerykański...

Administracja cmentarza przypomina, że grób urnowy potocznie nazywany "grobem amerykańskim" będący w ofercie sprzedażowej Cmentarza jest przeznaczony tylko do pochówków urn.

Żelbetowa podstawa sięga ponad 120 cm w głąb ziemi, tworząc przestrzeń przeznaczoną do pochówku kilku urn. Stąd często są nazywane grobami rodzinnymi - urnowymi. Przygotowane groby betonowe znajdujące się na cmentarzu po ich zakupie dysponent zleca wykonanie pomnika zakładowi kamieniarskiemu. Prace te obejmują zazwyczaj wykonanie okładzin boków i płytę nagrobną np. z granitu lub z innego trwałego materiału takiego, jak: marmur, piaskowiec, itp. Wykonanie okładzin boków wiąże się z odkopaniem kostki granitowej i ułożenie jej ponownie.

Przykładem prawidłowego wykonania nagrobka jest poniższe zdjęcie. Mając na uwadze założenia projektanta cmentarza, że jest to obiekt parkowy administracja przestrzega zasad, aby wokół pomnika nie powstawały dodatkowe elementy tzw. małej architektury, takie jak: ławki, rollbordery (płotki) , dodatkowa zieleń itp. Jednakże od pewnego czasu można zauważyć, że dysponenci grobów zmieniają przestrzeń wokół swoich pomników poprzez likwidację, bez zgody administratora cmentarza, kostki granitowej, którą zastępują trwale związaną z gruntem płytę granitową z czterech stron pomnika lub wysypują dookoła otoczaki lub kamienie. W związku z powyższym zakłady kamieniarskie zostały zobowiązane do przestrzegania wymagań wykonawczo-projektowych zapisanych w zezwoleniu na przeprowadzenie robót kamieniarsko-budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego. Jedyną dopuszczalną formą zmiany ogólnych wymagań wykonawczo-projektowych jest położenie, bez zaprawy na kostce granitowej, płyt np. granitowych lub innych o wymiarze nie większej niż szerokość kostki z czoła-frontu nagrobka w celu możliwości bezpiecznego podstawienia zniczy lub ewentualnie z dwóch boków nagrobka o takiej samej szerokości co płyta frontowa.

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i dostosowanie się do powyższych informacji.


 
   

Przykłady prawidłowego zagospodarowania grobu amerykańskiego: