WAŻNE INFORMACJE

Kancelaria Cmentarza Komunalnego

Biuro Obsługi Klienta

informacja i sprzedaż grobów

pn-pt: 8 - 18

sob: 8 - 13

tel. 34 366 68 79

*

Miejski Zakład Pogrzebowy

informacja całą dobę

tel. 34 19 588

*

Cmentarz Komunalny

otwarty jest

dla odwiedzających groby

od 8:00 do 20:00.

*

KOMUNIKAT

o systemie pracy

w okresie pandemii

*

MSZE ZA ZMARŁYCH


u nas zapłacisz kartą


                 
KREMATORIUM CZĘSTOCHOWSKIE


Cmentarz Komunalny w Częstochowie usługę kremacyjną świadczy od grudnia 2003 roku.

Krematorium częstochowskie wyposażone jest w dwa urządzenia kremacyjne, które eliminują wszelkie przerwy w świadczeniu ciągłej usługi spopielania zwłok ludzkich.

Kremacje wykonujemy przez sześć dni w tygodniu: poniedziałek - sobota.W 2019 roku wykonaliśmy ponad 1700 spopieleń. Statystycznie formę pochówku pokremacyjnego wybiera co trzecia Rodzina osoby zmarłej w Częstochowie.

Jesteśmy jedynym zakładem pogrzebowym w regionie, który świadczy kompleksową usługę spopielenia zwłok we własnym krematorium.


Krematorium częstochowskie posiada własny, specjalistyczny transport zwłok, obsługę związaną z przygotowaniem zwłok do kremacji, nowoczesne chłodnie, trumny kremacyjne i największą ofertę urn w regionie.

Na Państwa zlecenie nasz miejski zakład pogrzebowy zapewni kompleksową obsługę przed kremacją i po kremacji, aż do momentu umieszczenia Urny z Prochami w grobie, na wskazanym przez Państwa cmentarzu.


Przygotowanie zwłok do kremacji odbywa się podobnie jak w przypadku pochówku tradycyjnego. Można również zrezygnować z typowego ubrania zmarłego i ciało owinąć płótnem - na wzór całunu.

 

Spopielanie odbywa się w specjalnej trumnie kremacyjnej pozbawionej warstw farby i lakieru, ozdób i uchwytów. Trumny mogą być wykonane z twardej tektury, drewna litego czy nawet wikliny.

W trumnie z ciałem osoby zmarłej nie wolno umieszczać przedmiotów, które mogą zakłócić proces spopielenia lub uszkodzić konstrukcję urządzenia kremacyjnego. Do takich przedmiotów należą: rozrusznik serca, który należy usunąć przed kremacją, zegarki elektroniczne, telefony komórkowe i podobne urządzenia, pojemniki z płynami łatwopalnymi: perfumy, dezodoranty.

Urny mogą mieć różne kształty, ale materiał powinien zapewnić jej trwałość i pojemność dla prochów osoby dorosłej nie mniejszą niż 3,5 litra. Czas oczekiwania na odbiór Urny z Prochami trwa do trzech godzin.

       

Krematorium częstochowskie zlokalizowane w miejskim kompleksie pogrzebowym ( budynkiem ceremonii pogrzebowych: kaplice, sale pożegnań, chłodnie ) z przyległym do niego Cmentarzem Komunalnym przy ulicy Radomskiej 117, służy Państwu do wypełnienia ostatniej woli osoby zmarłej. Dotyczy to obrzędów pogrzebowych Kościoła Rzymsko-Katolickiego, innych wyznań lub ceremonii świeckich.

Kremacja jest procesem nieodwracalnym, dlatego przed spopieleniem organizujemy dla Rodziny pożegnanie z osobą zmarłą. Na życzenie Rodziny zapewniamy obecność Księdza Rzymsko-Katolickiego, który podczas pożegnania dokona tzw. pokropku lub będzie celebrował Mszę Świętą.


Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymsko-Katolickiego o kremacji:

Kanon 1176 § 3.

 

Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

 

Znowelizowany Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku zatwierdzony został przez papieża Świętego Jana Pawła II.


Kościół Rzymsko-Katolicki o Mszy Świętej nad Urną z Prochami:

W sytuacjach, kiedy uczestnicy pogrzebu przybywają z daleka lub, gdy śmierć nastąpiła poza miejscem zamieszkania a kremacja ułatwia sprowadzenie Urny z Prochami osoby zmarłej, dopuszcza się Mszę Świętą pogrzebową nad Urną z Prochami. Obrzędy pogrzebowe mogą odbywać się w kaplicach cmentarnych i pomieszczeniach krematorium.

 

W krematorium częstochowskim Rodzina może uczestniczyć w początkowym momencie kremacji przebywając w tzw. sali podglądowej gdzie obserwuje moment wprowadzenia trumny do pieca kremacyjnego. To ostatnia chwila, z jaką można podzielić się obecnością z osobą zmarłą...


Po wykonaniu spopielenia Rodzina otrzymuje świadectwo kremacji.

Jeśli jest Jej życzeniem, może osobiście odebrać Urnę z Prochami lub zlecić kompleksowo obsługę pogrzebu miejskiemu zakładowi pogrzebowemu.


Ważne!

Urny z prochami mogą być składane do wszystkich grobów tradycyjnych lub urnowych bez zachowania tzw. 20-letniego czasookresu.


Szczegółowe wskazania postępowania przed kremacją zawarto w Instrukcji postępowania przedkremacyjnego:

  • Kremacja może zostać przeprowadzona po upływie 24 godzin od czasu zgonu zmarłego.
  • Zakład pogrzebowy dopuszcza do obrotu trumny kremacyjne o niskim stopniu zawartości wilgoci preferując utensylia z litego, sezonowanego drewna.
  • Wymiary trumny kremacyjnej muszą odpowiadać możliwościom wsadowym pieca (szerokość 85 cm x wysokość 70 cm x długość 215 cm) a pojemność urny na prochy musi wynosić minimum 3,5 litra (lub więcej stosownie do potrzeb).
  • Trumny kremacyjne pozbawione powinny być okuć metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia trumien pozbawiona powinna być powłok lakierowanych, wybicie wewnętrzne powinno być chłonne, ekologiczne nie powodujące wytwarzania podczas procesu spopielania szkodliwych, dymiących i toksycznych substancji.
  • Zakład pogrzebowy dokłada szczególnej staranności przy doborze odzieży zmarłego zachowując zasady powodowania minimalnej emisji substancji szkodliwych.
  • Krematorium nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie ze zwłokami przedmiotów wartościowych jak również za zawartość implantów w ciele zmarłego. W specjalnym zabiegu, przeprowadzonym przez lekarza na koszt zakładu pogrzebowego lub rodziny, implanty te mogą być odzyskane.
  • Zabrania się umieszczania w trumnie kremacyjnej wraz ze zwłokami między innymi następujących przedmiotów: alkohol, amunicja, baterie, ciecze łatwopalne, pojemniki wypełnione gazem (np. dezodoranty), szkło, przedmioty z włókien węglowych, worki, pojemniki z gumy i polichlorku winylu itp.
  • Zakład pogrzebowy, w dbałości o ochronę środowiska, uświadamia swoich klientów i wdraża postępowanie zgodne z literą niniejszej instrukcji.


   

Ceremonia pogrzebowa związana ze spopieleniem zwłok odbywa się najczęściej dwuetapowo: pożegnanie i kremacja po upływie 24 godzin od stwierdzonego zgonu w godzinach dogodnych dla Rodziny a pochówek Urny z Prochami w dniu następnym lub w innym terminie, gdy np. część Rodziny musi przybyć ze znacznej odległości.

W przypadku gdy część uczestników pogrzebu przybywa z daleka, Kościół Rzymsko-Katolicki zezwala na Mszę Świętą celebrowaną nad Urną z Prochami. Po Mszy Świętej następuje część liturgii tzw. Pożegnania i odprowadzenie do grobu na cmentarz.

Złożeniu Urny z Prochami w grobie może przewodniczyć celebrans lub osoba oddelegowana do tej funkcji.

W przypadku ceremonii świeckich jest to Mistrz Świeckiego Ceremoniału Pogrzebowego.

Ta forma pochówku otwiera nowe możliwości przebiegu ceremonii pogrzebowej a niejednokrotnie to pierwsza kremacja w Rodzinie,dlatego nasi pracownicy Biura Obsługi będą Państwa doradcami.

Informacje na temat opłat za usługę spopielenia zwłok można znaleźć w cenniku, a dokumenty jakie należy złożyć w poradniku klienta.


Rezerwacja terminów kremacji pod numerami telefonów

BIURA OBSŁUGI CMENTARZA:

19 588 lub 34 366 68 79

w dni powszednie: 8:00 - 18:00
w soboty: 8.00 - 13.00

Skany dokumentów związane z kremacją można przesłać na adres:

boc@ck-czestochowa.pl

w godzinach pracy biura obsługi cmentarza.

Oryginały należy przekazać po przybyciu na miejsce.


 

Krematorium częstochowskie gwarantuje Państwu

duży wybór urn i trumien kremacyjnych.

Oferta...